content-page.php post-page.php

Jouw school verbeteren

Wanneer kinderen nog naar school gaan, zijn ze het meest kwetsbaar en leergierig. Kwetsbaar voor de omgeving waarin ze zich begeven en leergierig naar alles wat er nog te ontdekken valt. Stichting Duurzame Scholen streeft naar duurzaamheid door bewust en zuinig om te gaan met onze leefomgeving, en dat geven we deze doelgroep maar al te graag mee. We willen dat duurzaamheid geïntegreerd wordt binnen de thema’s energie, architectuur, binnenklimaat, installaties, interieur,onderhoud, nieuwbouw en renovatie.

Wij zijn de schakel tussen bedrijven en scholen in het primair en voortgezet onderwijs: een overkoepelend kennisplatform waar bedrijven en scholen zich aan kunnen sluiten. Zo leveren wij de scholen als eerste alle relevante informatie omtrent hun gebouw.

Wij proberen de behoefte van scholen in kaart te brengen en te helpen met oplossingen in het kader van duurzaamheid. Door ervaring en veel opgedane kennis weten wij wat er mogelijk is. We begeven ons in de scholenmarkt en verbinden gemeentes en schoolbesturen met de kennis van de partners die de expertise bezitten op het gebied van facility en huisvesting.

Duurzame Scholen is een totaalconcept. Gedurende de gehele levensduur van een gebouw geven we een direct bruikbaar advies, dat door de verschillende partners kan worden uitgevoerd. Belangrijk om te weten is dat wij als stichting altijd een onafhankelijk tussenpersoon blijven in het gehele traject. Op deze manier zorgen we ervoor dat alles lekker loopt en weet iedere partij waar hij aan toe is gedurende dit proces.

Schakel ons nu in…!