content-page.php post-page.php

Voorwaarden bedrijven

– Het lidmaatschap geldt voor uw gehele organisatie.
– Er wordt één persoon aangewezen als verantwoordelijke van de organisatie als aanspreekpunt binnen de stichting. Deze persoon zal scholen en gemeenten te woord staan en/of de juiste personen aanwijzen om het project naar vraag voort te zetten. Dit doen we om duidelijk en transparant te kunnen werken met andere scholen en partijen.
– Het bedrijf heeft de ambitie om te zoeken naar kansen in de scholenmarkt en wil samen met andere aangesloten partijen projecten starten. Deze zullen actief benaderd worden.
– De bijeenkomsten worden actief bezocht.
– De website www.duurzamescholen.nlwordt gezien als trefpunt. Hier wordt kennis gehaald en gedeeld. Bedrijfsinformatie wordt in stand gehouden en er worden regelmatig artikelen geplaatst.
– Het bedrijf heeft ambitie en wil de markt actief verduurzamen, op welke manier dan ook. Niet enkel uit eigen belang, maar voor iedere partij en een duurzame wereld.
– Wij kunnen u als organisatie niet stellig opdrachten beloven. We streven ernaar om voor elke partij de juiste match te maken. Dit betekent dat we te maken hebben met de vraag vanuit de scholenmarkt en het specifieke aanbod van u als organisatie.
– Aan het einde van ieder kalenderjaar wordt uw lidmaatschap automatisch verlengd. Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen, dan moet deze aanvraag vóór 31 december schriftelijk bij ons binnen te zijn.

 
Stichting Duurzame Scholen werkt binnen de scholenmarkt als aanspreekpunt en matcht de opdrachten vanuit de scholen met het aanbod vanuit de bedrijven. We weten als geen ander wat er speelt in deze moeilijk te doorgronden markt. Doordat we contact hebben met scholen, schoolbesturen, gemeentes en commerciële partijen weten wij welke aanpak er nodig is en welke behoeftes er zijn. Als bedrijf en als persoon kunt u hier een bijdrage aan leveren. U bent immers de expert met eenzelfde ambitie voor duurzaamheid als wij!

Voordelen op een rijtje

Kennisdeling:

– Aanlevering van een kennispersoon specifiek voor uw vakgebied.
– Een korting van €100,- op ons jaarlijkse congres. Dit jaar vindt deze plaats op 6 november in Leerhotel het Klooster.
– Mogelijkheid om deel te nemen aan ons kennisplein tijdens het congres.
– Gratis toegang voor één persoon per organisatie tot de jaarlijks circa 5 andere evenementen die plaatsvinden op locatie.
– Mogelijkheid om een spreker aan te leveren voor evenementen.
– Ontvangst van de nieuwsbrief (4x per jaar).
– Cases / artikelen aanleveren en ontvangen.
– Stages aanleveren en opzoeken.
– Direct groot netwerk.
– Participeren in projecten die door stichting Duurzame Scholen zijn geïnitieerd.
– Subsidietrajecten
– Publiceren in het stichting Duurzame Scholen Magazine

Netwerk / communicatie:

– Persoonlijk contact met leden en partners van de stichting.
– Stichting Duurzame Scholen als tussenpersoon raadplegen.
– Mogelijkheid tot deelname aan projecten met de leden en/of stichting.
– Toegang tot de huisstijl van Duurzame Scholen: logo, briefpapier etc.
– Een eigen online omgeving binnen de website waar contactgegevens, documentatie en artikelen op worden gepubliceerd.
– Extra voordelen bij platform DuurzaamGebouwd.
– Forum

Profilering:

– Een eigen pagina op de website van de stichting voor uw organisatie.
– De naam van de stichting gebruiken om als [aangesloten bedrijf] te communiceren naar andere partijen zoals gemeente en schoolbesturen.
– Mogelijkheid tot publicatie binnen de website, nieuwsbrief en magazine.

Kosten voor het lidmaatschap: €1250, – per jaar (excl. btw)