content-page.php post-page.php

Inschrijfformulier bedrijven


Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van het huishoudelijk reglement en de algemene voorwaarden van Stichting Duurzame Scholen, daarmee akkoord te zijn en zich te allen tijde daaraan te houden.
De Specifieke Overeenkomst voor deelname aan Stichting Duurzame Scholen komt tot stand door:
· Schriftelijke acceptatie door ondertekening van deze aanvraag;

· Ontvangst door Stichting Duurzame Scholen van de hierop betrekking hebbende vergoeding (€ 1250,- voor deelnemers of het eerste maandbedrag voor lidmaatschappen volgens overeenkomst).

 

Persoonsgegevens ondertekende:

Na acceptatie zal er door Stichting Duurzame Scholen een factuur voor de op deze overeenkomst betrekking hebbende vergoeding worden verstuurd. Deze kan worden overgemaakt op NL09RABO0143228595

(optioneel) Vragenlijst stichting Duurzame Scholen