post-single-projecten.php
Projecten

Innovatieve Prestatie Contracten (IPC)

Samenwerkende partners ontwikkelen ‘het flexibele schoolgebouw van de toekomst’

Zonder financiële hulp van de gemeente is een nieuw schoolgebouw voor schoolbesturen niet realiseerbaar. Maar ook bij gemeenten groeien de bomen niet meer tot in de hemel. Zij worden gedwongen steeds slimmer met de middelen om te gaan. Mede daardoor groeit de populariteit van brede scholen. Die kunnen multifunctioneel worden ingezet, bieden onderdak aan diverse organisaties en zijn efficiënt inzetbaar. Dat vraagt om flexibele gebouwen, die snel aanpasbaar zijn in veranderende omstandigheden. Met die wetenschap in het achterhoofd heeft Stichting Duurzame Scholen het initiatief genomen om samen met een groep MKBpartners in de komende twee jaar ‘het flexibele schoolgebouw van de toekomst’ te ontwikkelen.

Bij ‘het flexibele schoolgebouw van de toekomst’ gaan de gedachten uit naar volwaardige gebouwen met een uitstekend leefklimaat en comfort. De gebouwen worden ontwikkeld op basis van clusters. Die clusters zijn aan en af te koppelen, zonder dat de uitstraling van een permanent gebouw verloren gaat. Scholen en multifunctionele accommodaties krijgen op die manier de kans om optimaal in te spelen op de behoefte van dat moment.

Drievoudige vernieuwing Innovatieve concepten betreffende de buitenkant van het gebouw, de installaties en het integrale ontwerpproces zullen tijdens het project worden getest. Het vraagt immers nogal wat flexibiliteit van de constructie, de techniek en de manier waarop de partners het ontwerpproces vormgeven, om een gebouw te ontwikkelen dat met zekere regelmaat in omvang, indeling of functionaliteit aan te passen is aan de wensen van de gebruikers

De basis voor de buitenkant van het gebouw is het semipermanent bouwsysteem van Buko, één van de partners. Dit zal technisch worden doorontwikkeld om te voldoen aan alle Frisse Scholen classificaties op het terrein van energieverbruik en comforteisen op het gebied van temperatuur, luchtkwaliteit, akoestiek en verlichting. Dat betekent dat de isolatiewaardes van de gevels en binnenwanden sterk moeten worden verhoogd en dat onderzocht zal worden op welke wijze (klimaat)installaties op modulaire wijze in de constructie kunnen worden geïntegreerd.

Nieuw concept binnenklimaat
Voor het binnenklimaat wordt een nieuw concept ontwikkeld. Het uitgangspunt is een integraal systeem bestaande uit verschillende elementen, dat zorgt voor een comfortabele leefomgeving, een schoon binnenmilieu en een 30% reductie van het energieverbruik realiseert door gebruik te maken van duurzame energiebronnen. De afzonderlijke onderdelen worden zo ontwikkeld dat zij naadloos op elkaar aansluiten, waardoor de installatie als één product kan worden beschouwd. Dat heeft consequenties voor de wijze waarop de verschillende partners met elkaar samenwerken. De wens om heel flexibel te zijn betekent dat er grote behoefte ontstaat aan standaardisering. Daarom zal worden onderzocht of er universele oplossingen zijn om in een modulair koppelbaar semipermanent onderwijsgebouw technische installaties in, op of aan te brengen. Dat betekent dat een nieuwe visie op het vlak van engineering zal worden ontwikkeld.

TNO
Als onafhankelijk onderzoeksinstituut is TNO nauw bij het project betrokken. Het instituut zal een simulatiemodel van de semipermanente school opstellen en simulaties uitvoeren. Daardoor kunnen de deelnemende bedrijven gericht innoveren. Als onderdeel van het project zal een pilot worden gerealiseerd. Daarmee wordt getest of de theorie van de innovaties en de ervaringen met het simulatiemodel in de praktijk toepasbaar zijn. Met name op het gebied van binnenklimaat zal TNO hier een uitgebreid testtraject uitvoeren

De gebruiker centraal
In ‘het flexibele schoolgebouw van de toekomst’ staat de gebruiker centraal. Uiteraard hebben de constructie, de installaties en het engineeringproces in de eerste fase van het project prioriteit, maar de gebruikers van het gebouw krijgen ook aandacht. Er zullen nieuwe contractvormen en onderhoudsdiensten ten behoeve van de samenwerkende partners en opdrachtgevers worden ontwikkeld. Voor de leerlingen wordt een innovatief webbased kindvriendelijk dashboard ontwikkeld, waarop per klaslokaal helder inzichtelijk wordt gemaakt hoe het is gesteld met het energieverbruik en het binnenklimaat. Ook worden applicaties ontwikkeld waarmee enerzijds de installaties kunnen worden aangestuurd, maar die tegelijk energieen milieubewustzijn van leerkrachten en leerlingen bevorderen