content-page.php post-page.php

Veel gestelde vragen

Hoe is Stichting Duurzame Scholen begonnen?

Al enige jaren ervaren scholen problemen met hun binnenklimaat en energieverbruik. Vanuit verschillende initiatieven en bedrijven kwamen we bij de scholen terecht en hielpen we hen individueel met oplossingen in duurzaamheid. Door continu verschillende vraagstukken op tafel te krijgen en scholen hierin te begeleiden, dachten we al gauw: dit kan veel slimmer! Met de komst van Stichting Duurzame Scholen konden scholen op één centraal punt terecht voor alle relevante informatie omtrent hun schoolgebouw. Hier vonden ze overzichten van beschikbare subsidies en konden ze nieuwe ontwikkelingen volgen op het gebied van duurzame oplossingen voor het schoolgebouw. Inmiddels behandelen we nu alle thema’s omtrent huisvesting en facilitaire kwesties.

(Al)weer duurzaamheid?

Tegenwoordig wordt het woord ‘duurzaamheid’ maar te pas en te onpas gebruikt. Doordat er tegenwoordig sprake is van ‘duurzaamheid’ in iedere sector en van ieder formaat, kan het een misleidend woord zijn. Wij zien duurzaamheid als zuinig en bewust omgaan met onze leefomgeving. Binnen een schoolgebouw kan dit betekenen om het plafond nog een aantal jaren langer te gebruiken nadat het op ‘papier’ is afgeschreven, maar ook medewerkers en kinderen bewust maken van het feit dat apparaten in- en uitschakelen heel veel energie scheelt en beter is voor onze omgeving. Wij focussen ons voornamelijk op de huisvesting en facilitaire kant van duurzaamheid. Dit kan verschillende dingen inhouden, bijvoorbeeld: “In wat voor binnenklimaat presteren jongeren beter?” of “Hoeveel zonnepanelen zijn er nodig om drie lokalen de hele dag te verwarmen?” Dit soort vragen willen wij graag beantwoorden, zodat leraren en leerlingen in een zuinige, bewuste leefomgeving werken, leren en groeien.

Wat willen jullie bereiken?

Wanneer kinderen nog naar school gaan, zijn ze het meest kwetsbaar en leergierig. Kwetsbaar voor de omgeving waarin ze zich begeven en leergierig naar alles wat er nog te ontdekken valt. Stichting Duurzame Scholen streeft naar duurzaamheid door bewust en zuinig om te gaan met onze leefomgeving, en dat geven we deze doelgroep maar al te graag mee. We willen dat duurzaamheid geïntegreerd wordt binnen de thema’s energie, architectuur, binnenklimaat, installaties, interieur, onderhoud, nieuwbouw en renovatie.Wij zijn de schakel tussen bedrijven en scholen in het primair en voortgezet onderwijs: een overkoepelend kennisplatform waar bedrijven en scholen zich aan kunnen sluiten. Zo leveren wij de scholen als eerste alle relevante informatie omtrent hun gebouw. Wij proberen de behoefte van scholen in kaart te brengen en te helpen met oplossingen in het kader van duurzaamheid. Door ervaring en veel opgedane kennis weten wij wat er mogelijk is. We begeven ons in de scholenmarkt en verbinden gemeentes en schoolbesturen met de kennis van de partners die de expertise bezitten op het gebied van facility en huisvesting. Duurzame Scholen is een totaalconcept. Gedurende de gehele levensduur van een gebouw geven we een direct bruikbaar advies, dat door de verschillende partners kan worden uitgevoerd. Belangrijk om te weten is dat wij als stichting altijd een onafhankelijk tussenpersoon blijven in het gehele traject. Op deze manier zorgen we ervoor dat alles lekker loopt en weet iedere partij waar hij aan toe is gedurende dit proces.

Onafhankelijkheid

Geheel onafhankelijk zijn is een lastige, maar ook een mooie taak. Ook al committeerden bedrijven zich aan onze stichting door lid te worden, wij zijn niet bang voor concurrentie. Bij de bijeenkomsten die we organiseren komt het altijd voor dat er bedrijven zijn die concurreren met elkaar, maar allebei een sprekersrol bekleden. Hierin spreken we dan ook liever niet van concurrentie, maar eerder van samenwerkingsmogelijkheden. Wij proberen samen met onze partners verder te kijken dan onze eigen producten. Door deze manier van benaderen kunnen we meer dan één soort product of dienst aanbieden. Zit de oplossing er niet bij? Dan ontwikkelen wij deze zelf, samen met onze partners. Samen zoeken we naar het antwoord, wat voor nu het best is én voor morgen.

Bekostiging

Als stichting ontvangen wij enkel lidmaatschapskosten vanuit de bedrijvensector. Op deze manier blijvenwe voortbestaan, en kunnen scholen gratis advies inwinnen.

Waarom partner worden?

Als u partner van ons bent, maakt u een statement. U wilt net als wij dat alle scholen in Nederland duurzaamheid in hun processen zullen betrekken, zodat het uiteindelijk normaal wordt om duurzaam bezig te zijn. Daarnaast zijn wij de tussenpersoon tussen de scholen en de bedrijven. Wij ontdekken waar de behoefte ligt van een schoolbestuur, en zien wij wat bedrijven kunnen betekenen en in de loop de jaren ontwikkelden voor de scholenmarkt.

Wat wij doen op een normale schooldag…

“Bijeenkomsten organiseren, een school of gemeente bezoeken, bedrijfsbezoeken, sprekers zoeken voor ons jaarlijks congres, kennis verspreiden via de nieuwsbrieven, website en duurzame scholen magazine, innovatieve projecten opzetten met de leden, penvoerder zijn bij de IPC, subsidietraject begeleiden en bijpraten met een stichting onder het genot van een cappuccino…”