content-page.php post-page.php

Bestuur

Het bestuur bestaat uit resultaatgerichte, jonge ondernemers die allemaal werkzaam zijn in het bedrijfsleven en een sterke affiniteit hebben met scholen en duurzaamheid.

We zijn bezig om steeds meer bedrijven met scholen te verbinden en helpen scholen om bewuster om te gaan met onze leefomgeving. We onderhouden contacten in scholen, bedrijven en andere stichtingen zodat we altijd bezig zijn met wat er nu om ons heen gebeurt. We zien kansen en vinden dat het nu tijd is voor actie. Hierbij helpen we je graag. 

Gerard Lokhorst

Gerard

Een tikje tegendraads en eigenwijs, het steeds anders willen doen dan de rest én altijd op zoek naar samenwerking. Zakelijk rijdt hij in een elektrische auto en privé op een elektrische scooter. Dat kenmerkt Gerard Lokhorst, directeur van DuurzaamGebouw en oprichter van Stichting Duurzame Scholen. Over duurzaamheid zegt hij dan ook: ‘Duurzaam wonen en bouwen, moet allang vanzelfsprekend zijn! Voor mij is duurzaamheid synoniem aan lange termijn-denken en lange termijn-samenwerken.’

Eric Carbijn

Eric Carbijn

Oprichter en directeur van Energy Alert. Zijn bedrijf heeft handige tools die kunnen helpen inzicht te krijgen in het energieverbruik en zelfs dit te vergelijken met andere schoolgebouwen. Eric is al voor een lange tijd, bekend binnen de scholenmarkt. Een expert op het gebied van energie en de besparingen hierbinnen.

Wietse Walinga

Wietse Wallinga

Als directeur van Platform Duurzaam Gebouwd begeef ik mij in het dagelijks leven tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers, toeleveranciers, adviseurs en overheden in de vastgoed en bouw. De enorme opgave van het verduurzamen van de scholensector is hierbij een zeer geliefd gespreksonderwerp.

Dit is logisch aangezien veel professionals in het dagelijks leven ook zeer nauw betrokken zijn bij kinderen op school. Als ouder, verzorger, grootouder… Hierdoor is zowel het probleem als de motivatie om hiermee aan de slag te gaan erg sterk. Door de veranderende wet- en regelgeving, door de Green Deal Onderwijshuisvesting en nieuwe concepten en diensten vanuit de bouwsector kunnen we nu stappen maken!

Wat een enorme kans! Voor schoolbesturen, voor bouwers, voor installateurs, voor leveranciers (te weten ouders, grootouders en verzorgers)… maar vooral voor leerlingen en leerkrachten! 

Henri Drenthen

Henri werkt nu al negen jaar bij Draaijer+Partners. met een breed palet aan advies op het gebied van huisvestingsvraagstukken en bouwprojecten. Bekend binnen onderwijs- en zorginstellingen met een innovatieve en creatieve benadering.  Een specialisme binnen de scholenmarkt is het vertalen van uitgangspunten binnen huisvestingsconcepten naar de gebruiker en  locatie, voornamelijk binnen HBO en ROC instellingen.

Sander Booman

Sander

Opgeleid als Facility Manager en een sterke affiniteit met huisvesting & vastgoed. Continue bezig om de behoefte van de klant te begrijpen en om mensen te ontzorgen.
Ik denk mee bij innovatieve projecten (ICT/diensten/processen), evenementen en geef ondersteuning bij vastgoedinspecties en dat alles met een persoonlijke twist. Van daadwerkelijk praktisch bezig te zijn tot aan strategisch gebied. 

In mijn werk heb ik met gemeenten, schoolbesturen, commerciële partijen en stichtingen te maken. Dat maakt dat ik het voorrecht heb om een brede kijk te ontwikkelen en verschillende partijen te ontmoeten en te koppelen.