content-page.php post-page.php

Groene initiatieven

Wij zijn niet de enige stichting die zich actief bezighoudt met duurzaamheid, gelukkig maar! We hebben veel contacten met andere initiatieven, met wie we kennis en informatie delen. Samen kunnen we immers veel meer. Als we samen een standpunt innemen, is het veel gemakkelijker om een grote menigte te overtuigen als dat nodig is.

Hieronder vind je een aantal groene initiatieven die het bezoeken waard zijn:

Ruimte - OK

Kenniscentrum Ruimte-OK

Kenniscentrum Ruimte-OK is een initiatief van de PO-raad, VO-raad, VNG, Brancheorganisatie Kinderopvang en het Waarborgfonds Kinderopvang. In het voorjaar van 2012 sloten zij hiertoe een bestuurlijk akkoord. Hun actieve betrokkenheid zorgt voor een stevig fundament onder de organisatie. Ruimte-OK staat onafhankelijk tussen de betrokken sectoren en ten opzichte van de markt.

Meer informatie? Bezoek dan de website: http://www.ruimte-ok.nl/

 

Duurzaamgebouwd

Duurzaam Gebouwd

Duurzaam Gebouwd is hét platform over duurzaam bouwen.De bouwbranche staat voor enorme uitdagingen: van het reduceren van faalkosten tot het verminderen van CO2-uitstoot. Duurzaam Gebouwd brengt als integraal platform daarom alle schakels in de bouw- en vastgoedsector samen en richt zich, samen met toonaangevende partners, op integrale samenwerking, kennis- en netwerkdeling en het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe business.

De missie van platform Duurzaam Gebouwd is de samenwerking in de integrale bouw- en vastgoedsector een grote stap vooruit te helpen. Dit doet Duurzaam Gebouwd door drie concrete stappen: communiceren, verbinden en activeren.

Meer informatie? Bezoek dan de website: http://duurzaamgebouwd.nl/

 

Dutch-Green-Building-Council

Dutch Green Building Council

De DGBC levert door de bebouwde omgeving te verduurzamen een grote bijdrage aan de transitie naar een circulaire economie waarin het prettig en gezond is om te wonen en te werken. Daarbij ondersteunt de DGBC de branche in het aanjagen en het toepassen van innovatieve oplossingen. Hierdoor kan de sector zowel nationaal als internationaal een vooraanstaande positie verwerven.

Meer informatie? Bezoek dan de website: http://www.dgbc.nl/

 

Greenlabel

NL Greenlabel

De ‘NL’ in NL Greenlabel staat voor Nico en Lodewijk, de initiatiefnemers van NL Greenlabel die zich ten doel hebben gesteld om het gebruik van duurzame materialen en producten in de ruimste zin van het woord te bevorderen. De herkomst van materialen en producten speelt daarbij een belangrijke rol.

Groen geeft mensen meer rust en minder stress. Het voegt belevingswaarde toe aan ons leven. Daarom heeft groen de toekomst. NL Greenlabel heeft een duidelijke visie op de toekomst. Hierin staat het meetbaar maken van duurzaamheid en deze waarden communiceren naar de eindgebruiker door middel van een paspoort centraal. Ons leven en de natuur moeten in evenwicht komen. De kwaliteit van het leven moet hand in hand gaan met het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Meer informatie? Bezoek dan de website: http://www.nlgreenlabel.nl/

 

Green-Canteen

Green Canteen

Green Canteen is een vakoverstijgend lesprogramma van JMA, waarbij scholieren/ studenten onderzoeken waar het eten in hun eigen kantine vandaan komt. Want wat eet je nou eigenlijk en hoe duurzaam is het product voor mens, milieu, dierenwelzijn?

Landelijk project
Met het lesprogramma onderzoeken de leerlingen hoe het aanbod in hun kantine duurzamer kan en bedenken ze creatieve oplossingen voor een duurzame menukaart.  Op dit moment hebben 30 scholen in Nederland zich ingezet voor Green Canteen. Maar dat zullen er in de toekomst veel meer worden.

Meer informatie? Bezoek dan de website: http://www.jma.org/campagnes/green-canteen