post-single.php

Twee nieuwe instrumenten voor verduurzamen schoolgebouwen

Twee nieuwe instrumenten voor verduurzamen schoolgebouwen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft twee nieuwe instrumenten ontwikkeld voor het verduurzamen van schoolgebouwen (po en vo). Schoolbesturen, gemeenten, adviseurs en installateurs kunnen deze gratis downloaden. RVO.nl ondersteunt hiermee de Green Deal Scholen.

Met de ‘Installatiescan Scholen’ kunnen scholen de inregeling en het functioneren van (klimaat)installaties in het schoolgebouw (ventilatie, verlichting, koeling en elektrische apparatuur) laten controleren en optimaliseren door hun installateur. De scan bestaat uit een handleiding en een rapportageformulier.

Het instrument ‘Verduurzamingsmaatregelen bestaande scholen’ bevat verbeteringsmaatregelen voor schoolgebouwen bij het energiegebruik en binnenmilieu. De lijst kan ook gebruikt worden bij het bepalen van Quick Wins om exploitatiekosten te verlagen, verbetermaatregelen die opgenomen dienen te worden in duurzame meerjaren onderhoudsplannen (DMOP) en verbetermaatregelen die getroffen dienen te worden in het kader van de Wet Milieubeheer.

De tools zijn te vinden op www.rvo.nl/frissescholen. Op deze site staan nog meer tools, zoals ‘Het Programma van Eisen Frisse Scholen’, ‘Leidraad Verduurzamen van basisscholen’ en ‘Tool Zonnestroom (PV)’. Naast tools zijn er ook veel achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden te vinden.

RVO.nl heeft deze instrumenten ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, in het kader van het Nationaal Energieakkoord en de Green Deal Scholen.

Downloads en links
Link: http://www.avs.nl/artikelen/tweenieuweinstrumentenvoorverduurzamenschoolgebouwen
Gepubliceerd op: 26 januari 2016