post-single.php

Naar een duurzaam schoolgebouw

Het verduurzamen van schoolgebouwen loopt nog niet storm. Toch kan het wel, zoals de nieuwbouw van Lyceum Schravenlant in Schiedam en de renovatie van De Wilgenstam in Rotterdam aantonen. In de toekomst zullen meer scholen verduurzamen, verwachten Irma Thijssen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Gerard Lokhorst van Stichting Duurzame Scholen. Betere samenwerking tussen schoolbesturen, gemeenten en bedrijfsleven is daarbij een voorwaarde.

Beschikbare downloads