post-single.php

Scholen en Kinderdagverblijven

Het binnenklimaat in scholen en kinderdagverblijven is uitgebreid in het nieuws. Vooral doordat Co2, temperatuur en luchtvochtigheid vaak niet binnen de acceptabele niveaus vallen. VROM en de GGD’s hebben uitgebreid onderzoek gedaan en er is een subsidieregeling met als doel het structureel verbeteren van het binnenklimaat in scholen en kinderdagverblijven.

WeL inspectie maakt gebruikt van Co2 loggers van MakeMoreSense. De allernieuwste technieken die MakeMoreSense gebruikt zijn uitermate geschikt voor het continu inzicht geven in het binnenklimaat van lokalen, slaapruimten en vergaderkamers. Notificaties maken het mogelijk de juiste persoon te waarschuwen als bepaalde normen worden overschreden.

Behalve comfortnormen voor Co2, temperatuur en luchtvochtigheid, zijn er ook normen voor achtergrondgeluid. Het meten van geluidsdruk en het inzichtelijk maken van de geluidsbelasting is een natuurlijke toepassing van de MakeMoreSense technologie. Voor scholen en kinderdagverblijven is eenvoudig vast te stellen of het achtergrondgeluid binnen de normen valt.

Gebrek aan inzicht hoe en waar energie verbruikt wordt is goed voor zo’n 10% – 30% van het energieverbruik. De MakeMoreSense oplossing maakt het mogelijk om te allen tijde het actuele water-, gas- en electriciteitsgebruik te bekijken en te bepalen waar onnodig energie verbruikt wordt. In combinatie met sensoren die temperatuur, Co2, luchtvochtigheid, geluid en licht meten, wordt het mogelijk om te beoordelen waar energie kan worden bespaard.

In de nabije toekomst wordt het mogelijk de MakeMoreSense oplossing ook voor actualisering te gebruiken. Dan kunnen bepaalde besparende maatregelen (licht uit, computers uit, kachels laag) automatisch worden uitgevoerd.