post-single.php

De leefomgeving op een duurzame manier vernieuwen

TBI is een groep van ondernemingen die onze leefomgeving op een duurzame manier vernieuwt, inricht en onderhoudt. Scholen zijn hier een belangrijk onderdeel van en de TBI-ondernemingen zijn sterk vertegenwoordigd in deze markt. Zo ook bij het Schravenlant Lyceum in Schiedam, winnaar van de Award Duurzame Architectuur 2014. Met een uitgekiend ventilatiesysteem dat ervoor zorgt dat de lucht binnen zuiverder is dan buiten en rendiermos op de muur is de school geheel volgens het cradle-to-cradle concept gebouwd. Ons werk heeft een langdurige impact op het leven van mensen en dus ook onze kinderen. De toekomst is niet iets wat ons overkomt, die kunnen we maken. MAAK DE TOEKOMST

Wij staan voor technische installaties, comfortconcepten en levensduurdenken. Samen met u ontwerpen, installeren, onderhouden en beheren we technische installaties, waarbij we altijd rekening houden met het comfort van de gebruiker en de levensduur van de werk- en leefomgeving.

In 2007 opende het Belevingscentrum haar deuren. Het is een initiatief van Wolter & Dros en ontstaan vanuit de gedachte “Hoe kun je als installatiebedrijf laten zien wat je doet, waar je voor staat?” De gebruiker interesseert zich vaak niet eens voor de techniek. Hij wil in een ruimte zijn waar hij goed kan functioneren en zich prettig voelt. Dat is dan ook precies waar het om gaat: comfort. Met het toepassen van de juiste techniek kunnen we dat doel bereiken. Dit doet Wolter & Dros samen met andere (TBI) bedrijven, want bij comfort draait het om meer dan een prettig binnenklimaat. Onder andere lichtgebruik, inrichting, akoestiek, geur en de smaak van de koffie spelen een belangrijke rol bij de beleving.

Inmiddels is het Belevingscentrum een plek waar nieuwe concepten,producten en oplossingenontstaan. Ideeën en gedachten worden vanuit verschillende disciplines gecombineerd tot nieuwe inzichten en onverwachte toepassingen. Het Belevingscentrum is het platform om te prikkelen, te inspireren en kennis te integreren tot iets nieuws.