content-category.php

Renovatie

Geen heel nieuw schoolgebouw, maar toch wel wat dingen aanpassen en vernieuwen? Denk aan een extra lokaal, een leerplein, een theater of een nieuw lerarenhonk. Onze partners kunnen helpen bij het plannen en uitvoeren hiervan.


Items
Aangesloten partners

Bedrijven sluiten zich bij ons aan om zo samen te werken aan bouw- en techniekprojecten in de scholensector.

Alle aangesloten partners